Почистване на лаптоп

Сервизен център FIX Computers Бургас

Качествени продукти и услуги на конкурентни цени

Услугата включва :

– Проверка на начина на работата на лаптопа преди да се почисти      

– Внимателно разглобяване на лаптопа до достигане на охлаждащата система

– Почистване на охлаждащата система от насъбралият се прах

– Почистване на чиповете от старата термо паста

– Слагане на нова термо паста с висок фактор на топлоотделяне

– Внимателно сглобяване на лаптопа до началното му състояние

– Проверка на начина на работата на лаптопа след почистването

Цената за почистване на лаптоп е 15 лв.

Как се запушват :

Всеки лаптоп има охлаждаща система , а повечето имат вентилатори . Тези с вентилатори засмукват въздух , прекарват го през радиатор за да го охладят и изваждат топлият въздух . Заедно с въздухът се засмукват прашинки прах . Част от тези прашинки остават върху радиатора , като постепенно стават толкова много , че запушват охлаждащата система .

Запушването на охлаждащата система води до следните проблеми : 

Лаптопът работи по-бавно . Когато температурата на чиповете се повиши над нормалното се включват защити които не позволяват чиповете да работят на 100%

Лаптопът е по шумен . Когато температурата на чиповете се повиши , вентилаторът започва да се върти по-бързо (по-шумно) . Когато вентилаторът работи на максимални обороти , той се износва по-бързо , което често води до бръмчене 

Лаптопът забива или се изключва . Чиповете отделят висока топлина . Ако тази топлина не се отвежда чрез охлаждането , тя се предава към другите елементи . Не всички елементи са създадени да работят на висока температура и не функционират правилно  

Лаптопът не се включва . Продължителното ползване на замърсен лаптоп , често води до това , че в следствие на високата температура :

– Спойките между чиповете и дънната платка се стопяват

– Чипът или дънната платка се деформират 

Кога трябва да се почиства :

Правилно е да се почиства ако забележите някой от горе посочените проблеми . Може също да се разбере дали е нужно ако усетите че вентилаторът се върти с висока скорост , но от лаптопът не излиза очакваният обем въздух и въздухът който излиза е с висока температура . Повечето лаптопи е необходимо да се почистват след около година-две работа , но това може да е относително за всеки в зависимост от това по колко часа на ден се ползва лаптопа , колко прах има във въздуха , моделът на лаптопа . 

Най-често посещавани страници :