Зарядно за Лаптоп

Asus – 19 лева

 19V | 4.74A | 5.5mm | 2.5mm | 6 месеца гаранция

Съвместимо със следните модели лаптопи :

Asus A2Lp
Asus A2C
Asus A2000Lp
Asus A2000C

Asus A6
Asus A6JA
Asus A6JC
Asus A6Jm
Asus A6K
Asus A6KM
Asus A6KT
Asus A6Km
Asus A6M
Asus A6R
Asus A6T
Asus A6Ta
Asus A6Tc
Asus A6VA
Asus A6VM
Asus A6V

Asus A6000Va
Asus A6000V
Asus A6000Km
Asus A6000K
Asus A6000Jc

Asus A7C

Asus A7F
Asus A7G
Asus A7J
Asus A7JC
Asus A7M
Asus A7S
Asus A7Tc

Asus A8Dc
Asus A8F
Asus A8Jm
Asus A8Jp
Asus A8Jr
Asus A8Js
Asus A8M
Asus A8Sc
Asus A8S
Asus A8Js

Asus F2J
Asus F2Je

Asus F3E
Asus F3E
Asus F3Ja
Asus F3Jc
Asus F3Jm
Asus F3Jp
Asus F3Jr
Asus F3Ka
Asus F3M
Asus F3P
Asus F3Sv
Asus F3Sc
Asus F3Sa
Asus F3T
Asus F3Tc

Asus F5R
Asus F5VL
Asus F5VI
Asus F5V

Asus F50
Asus F50Sf-A1
Asus F50Sf-A2
Asus F50SV-A1
Asus F50SV-A2
Asus F50SV-X4C

Asus F6V
Asus F6A

Asus F70
Asus F70SL

Asus F8Va
Asus F8Sv
Asus F8Sn
Asus F8P
Asus F80S

Asus F9Dc
Asus F9F
Asus F9J
Asus F9Sg
Asus F9S

Asus G1
Asus G1S
Asus G1Sn

Asus G2
Asus G2S
Asus G2P
Asus G2K

Asus G50V
Asus G50V-A2
Asus G50V-A1
Asus G50Vt

Asus G71G
Asus G71G-A1
Asus G71G-A2
Asus G71G-Q1
Asus G71G-Q2
Asus G71Gx
Asus G71Gx-A1
Asus G71Gx-Rx05
Asus G71V

Asus K40
Asus K40AB
Asus K40C
Asus K40IJ
Asus K40IJ-A1
Asus K40IN
Asus K40IN-A1
Asus K40IN-B1

Asus K50
Asus K50AB
Asus K50IJ
Asus K50IN
Asus K50IJ-A1
Asus K50IJ-B1
Asus K50IJ-C1
Asus K50IJ-RX05

Asus K53SD

Asus LC3800S
Asus LAMBORGHINI VX3
Asus LAMBORGHINI VX2SE
Asus LAMBORGHINI VX2S
Asus LAMBORGHINI VX2
Asus L50Vn
Asus L4L
Asus L4H
Asus L4000L
Asus L4000H
Asus L3TP
Asus L3H
Asus L3D
Asus L38S
Asus L3800S1
Asus L3800C
Asus L3800
Asus L38
Asus L3000TP
Asus L3000H
Asus L3000D

Asus M2
Asus M2000
Asus M2000N

Asus M50
Asus M50Sa
Asus M50Sr
Asus M50Sv
Asus M50Vc
Asus M50Vm
Asus M50Vn
Asus M5000Sv

Asus M51
Asus M51A
Asus M51E
Asus M51Kr
Asus M51Se
Asus M51Sn
Asus M51Sr
Asus M51Ta
Asus M51Tr
Asus M51Va
Asus M51Vr

Asus M6000Va
Asus M6000N
Asus M6700N
Asus M6800N
Asus M6B00N
Asus M6N
Asus M6V
Asus M6VA

Asus M70
Asus M70Sa
Asus M70Sr
Asus M70T
Asus M70Vm
Asus M70Vn
Asus M70Vr

Asus M9V

Asus N50
Asus N50Vc
Asus N50Vn

Asus N51
Asus N51Tp
Asus N51Vf
Asus N51Vg

Asus N70
Asus N70Sv

Asus N80
Asus N80Vc
Asus N80Vn

Asus N81
Asus N81Vg
Asus N81Vp

Asus N90
Asus N90Sv

Asus P80
Asus P80Vc

Asus R1E

Asus S37S

Asus S6F
Asus S62J
Asus S62Jp
Asus S62Fp
Asus S62Fm
Asus S62Ep
Asus S62E
Asus S62

Asus S96Sp
Asus S96S
Asus S96Jm
Asus S96J

Asus U1F
Asus U3S
Asus U5A
Asus U5F

Asus U6E
Asus U6V
Asus U6Sg
Asus U6S

Asus V1Sn
Asus V1S
Asus V1J
Asus V1Jp
Asus V2Je
Asus VX2

Asus V2S
Asus V2Je

Asus W1Jc

Asus W2J
Asus W2Pc
Asus W2V
Asus W2Pb
Asus W2P
Asus W2Jb
Asus W2000V
Asus W2000Pb
Asus W2000P
Asus W2000Jb
Asus W2000J
Asus W2000

Asus W3000
Asus W3000V
Asus W3000J
Asus W3J
Asus W3N
Asus W3V

Asus W5F
Asus W5V

Asus W7J
Asus W7S
Asus W7000S
Asus W7000J

Asus X51R

Asus X52J

Asus X59Sr

Asus X71
Asus X71A
Asus X71Q
Asus X71SL
Asus X71SL
Asus X71Tp
Asus X71Vn

Asus Z35L
Asus Z37S

Asus Z62Jm
Asus Z62J
Asus Z62Fm
Asus Z62F
Asus Z6200Jm
Asus Z6200J
Asus Z6200Fm
Asus Z6200F

Asus Z80K
Asus Z8000K
Asus Z8000
Asus Z80

Asus Z83V
Asus Z8300V

Asus Z84Jp
Asus Z8400Jp

Asus Z92T
Asus Z9200T

Asus Z96Js
Asus Z96Jm
Asus Z96J
Asus Z9600J

Asus Z97V

Ако не откриете вашият модел лаптоп , свържете се с нас за да ви помогнем 

Най-често посещавани страници :